วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ประวัติส่วนตัวจ้าครอบครัวที่รัก(กำลังใจที่มีคุณค่า) สามีและบุตรสาว2คน

ส่วนตัว ณ.ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ราชบุรี ปี 2(ต่อเนื่องรุ่น 16)